Terra preta

Už jste někdy slyšeli magické slovo Terra Preta? Možná budete překvapení, ale tímto názvem se označuje půda, kterou najdeme v Amazonii i v Africe. Pravděpodobně je dílem lidských rukou, které dokázali společně v symbioze s přírodou vytvořit unikátní černozem Terra preta, která je schopna se sama regenerovat a pravidelně rodit nové plodiny, bez toho, aniž by se znehodnocovala a klesala její úrodnost.
 

Informace o Terra preta:

  • tento typ úrodné černé půdy (voní po humusu) vznikal před více jak 2000 roky (kapsovité plochy) jako homeostáze přírody, jejich cyklů a člověka
  • terra preta pravděpodobně vznika jako jakýsi kompost v zemi, kde se ukládali všechny organické odpadky, včetně exkrementů, hliněných střepů, sazí (až 9%) a rostlinného uhlí
  • v této půdě funguje i tzv. mykorhiza, která v současné průmyslově obhospodařované půdě neexistuje
  • Terra preta (Dark Earth) je vyjímečná vysokým obsahem uhlíkatých látek (dřevěné uhlí), mikroorganismů, živočichů, která je schopna zadržovat vysoké množství vody
  • v této půdě existuje nějaký neznámý proces regenerace, který zajišťuje biologickou obnovu bez vlivu na obsah živin a minerálů v půdě
  • Více.