Pelyněk černobýl

magická bylinka Keltů (druidů) a dalších národů používaná zejména na vykuřování (uvádí to také ve své knize Wolf.D.Storl)