Střevlík

střevlíci jsou vhodným způsobem, jak přirozeně redukovat přemnožené populace plzáka španělského.